ارایه سرویس MVPN
بسته های مکالمه
بسته های پیامکی
شامل بسته های دیتا

کمپین

تعداد سیم کارتهای سازمانی مورد نیاز خود را وارد نمایید


انتخاب شماره کوتاه: سیم کارتهای سازمانی میتوانند با شماره های کوتاه سه رقمی (314، 315، ...) با یکدیگر تماس برقرار کنند.در این قسمت میتوانید پیش شماره مورد نظر خود را برای تخصیص شماره های کوتاه به سیم کارتهای خریداری شده انتخاب کنید

انتخاب تعداد

محدوده پوشش دهی (بررسی کنید که در محدوده پوشش دهی باشید)

شبکه اینترنت نسل 4 ثابت (TD-LTE)
  • پوشش مودم های فضای باز
  • پوشش مودم های داخلی

لطفا توجه داشته باشید که نقشه‌های ارائه شده، مناطق تحت پوشش را به صورت تقریبی نمایش می‌دهند و ممکن است در برخی قسمت‌ها از دقت کافی برخوردار نباشد.