4000 تومان اعتبار اولیه
 100 دقیقه مکالمه درون شبکه به مدت 20 روز
 بسته اینترنتی 1.5 گیگا بایتی به مدت 20 روز
  • ارسال به همه نقاط ایران

  • ارسال در سریع ترین زمان

  • پرداخت با همه کارت های شبکه شتاب

سیم کارت اعتباری هواداری تراکتور

20,000 تومان

 4000 تومان اعتبار اولیه
 100 دقیقه مکالمه درون شبکه به مدت 20 روز
 بسته اینترنتی 1.5 گیگا بایتی به مدت 20 روز