100 دقیقه مکالمه درون شبکه به مدت 20 روز
 4000 تومان اعتبار اولیه
 بسته اینترنتی 1.5 گیگا بایتی به مدت 20 روز
  • ارسال به همه نقاط ایران

  • ارسال در سریع ترین زمان

  • پرداخت با همه کارت های شبکه شتاب

سیم کارت اعتباری هواداری استقلال

20,000 تومان

 100 دقیقه مکالمه درون شبکه به مدت 20 روز
 4000 تومان اعتبار اولیه
 بسته اینترنتی 1.5 گیگا بایتی به مدت 20 روز