شماره نقره ای

905-55-22-000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها
ودیعه مورد نیاز جهت ثبت پیشنهاد:

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
مهرتاش 21:07 1399/04/14 875,000 تومان
رضا 02:19 1399/04/12 800,000 تومان
ali 17:24 1399/04/11 750,000 تومان