شماره طلایی

90-20-20-30-30

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها
ودیعه مورد نیاز جهت ثبت پیشنهاد:

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
مجید 23:06 1398/08/20 2,350,000 تومان
شرکت 12:46 1398/08/20 2,200,000 تومان
mehdi 12:09 1398/08/19 2,100,000 تومان