شماره طلایی

90-20-20-30-30

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
مسعود 11:25 1398/08/22 5,400,000 تومان
mehdi 11:19 1398/08/22 5,250,000 تومان
مجید 05:25 1398/08/22 5,100,000 تومان
مسعود 03:16 1398/08/22 4,950,000 تومان
الهه 01:14 1398/08/22 4,800,000 تومان
مجید 00:11 1398/08/22 4,650,000 تومان
الهه 23:53 1398/08/21 4,450,000 تومان
مجید 18:37 1398/08/21 4,300,000 تومان
الهه 18:12 1398/08/21 4,150,000 تومان
مجید 16:20 1398/08/21 4,000,000 تومان
مسعود 16:00 1398/08/21 3,850,000 تومان
مجید 15:28 1398/08/21 3,700,000 تومان
علی 14:54 1398/08/21 3,550,000 تومان
مجید 14:40 1398/08/21 3,350,000 تومان
علی 13:45 1398/08/21 3,200,000 تومان
مجید 13:41 1398/08/21 3,000,000 تومان
علی 12:42 1398/08/21 2,850,000 تومان
سید رضا 11:32 1398/08/21 2,650,000 تومان
علی 03:45 1398/08/21 2,550,000 تومان
مجید 23:06 1398/08/20 2,350,000 تومان
حسن 12:46 1398/08/20 2,200,000 تومان
mehdi 12:09 1398/08/19 2,100,000 تومان