شماره طلایی

938-187-0000

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
sina 00:36 1398/04/12 5,200,000 تومان
Given nedboy 20:48 1398/04/11 5,050,000 تومان
Given nedboy 20:48 1398/04/11 4,950,000 تومان
Given nedboy 20:47 1398/04/11 4,750,000 تومان
مهدی 20:47 1398/04/11 4,550,000 تومان
Given nedboy 20:46 1398/04/11 4,400,000 تومان
مهدی 19:32 1398/04/11 4,300,000 تومان
sina 14:06 1398/04/11 4,150,000 تومان
Given nedboy 13:04 1398/04/11 4,000,000 تومان
sina 12:39 1398/04/11 3,850,000 تومان
Given nedboy 12:25 1398/04/11 3,700,000 تومان
sina 11:50 1398/04/11 3,600,000 تومان
Given nedboy 11:47 1398/04/11 3,400,000 تومان
sina 11:36 1398/04/11 3,300,000 تومان
Given nedboy 18:50 1398/04/10 3,100,000 تومان