شماره طلایی

938-338-38-38

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
صمد 00:48 1398/04/01 7,050,000 تومان
احسان 23:46 1398/03/31 7,000,000 تومان
احسان 23:46 1398/03/31 6,900,000 تومان
احسان 23:46 1398/03/31 6,800,000 تومان
احسان 23:46 1398/03/31 6,700,000 تومان
احسان 23:45 1398/03/31 6,600,000 تومان
احسان 22:36 1398/03/31 6,500,000 تومان
احسان 22:36 1398/03/31 6,400,000 تومان
صمد 22:29 1398/03/31 6,300,000 تومان
احسان 16:48 1398/03/31 6,250,000 تومان
احسان 16:47 1398/03/31 6,150,000 تومان
صمد 15:56 1398/03/31 6,050,000 تومان
احسان 10:12 1398/03/31 6,000,000 تومان
احسان 10:12 1398/03/31 5,900,000 تومان
احسان 09:55 1398/03/31 5,850,000 تومان
احسان 09:55 1398/03/31 5,750,000 تومان
احسان 09:55 1398/03/31 5,650,000 تومان
صمد 09:06 1398/03/31 5,550,000 تومان
احسان 03:20 1398/03/31 5,500,000 تومان
احسان 03:20 1398/03/31 5,450,000 تومان
مازیار 03:18 1398/03/31 5,350,000 تومان
احسان 02:57 1398/03/31 5,300,000 تومان
مازیار 01:59 1398/03/31 5,200,000 تومان
مازیار 01:59 1398/03/31 5,100,000 تومان
احسان 01:56 1398/03/31 5,000,000 تومان
احسان 01:56 1398/03/31 4,950,000 تومان
مازیار 01:54 1398/03/31 4,850,000 تومان
مازیار 01:54 1398/03/31 4,750,000 تومان
احسان 01:51 1398/03/31 4,650,000 تومان
مازیار 01:49 1398/03/31 4,550,000 تومان
احسان 01:09 1398/03/31 4,500,000 تومان
مازیار 20:23 1398/03/30 4,400,000 تومان
احسان 20:03 1398/03/30 4,350,000 تومان
مازیار 15:17 1398/03/30 4,300,000 تومان
احسان 15:15 1398/03/30 4,200,000 تومان
احسان 15:14 1398/03/30 4,100,000 تومان
مازیار 15:08 1398/03/30 4,000,000 تومان
مازیار 15:07 1398/03/30 3,900,000 تومان
احسان 14:51 1398/03/30 3,800,000 تومان
مازیار 14:44 1398/03/30 3,700,000 تومان
احسان 14:17 1398/03/30 3,650,000 تومان
صمد 14:16 1398/03/30 3,550,000 تومان
مازیار 08:52 1398/03/30 3,500,000 تومان
مازیار 08:51 1398/03/30 3,450,000 تومان
احسان 07:11 1398/03/30 3,350,000 تومان
مازیار 04:31 1398/03/30 3,250,000 تومان
احسان 01:20 1398/03/30 3,150,000 تومان
صمد 01:09 1398/03/30 3,050,000 تومان
مازیار 22:40 1398/03/29 3,000,000 تومان
احسان 18:17 1398/03/29 2,900,000 تومان
مازیار 17:56 1398/03/29 2,850,000 تومان
احسان 15:06 1398/03/29 2,750,000 تومان
مازیار 12:08 1398/03/29 2,650,000 تومان
صمد 11:55 1398/03/29 2,550,000 تومان
مازیار 09:14 1398/03/29 2,500,000 تومان
صمد 08:34 1398/03/29 2,450,000 تومان
مازیار 06:56 1398/03/29 2,400,000 تومان
صمد 03:04 1398/03/29 2,350,000 تومان
مازیار 02:43 1398/03/29 2,300,000 تومان
صمد 01:52 1398/03/29 2,250,000 تومان
مازیار 20:48 1398/03/28 2,200,000 تومان
صمد 20:34 1398/03/28 2,150,000 تومان
مازیار 15:36 1398/03/28 2,100,000 تومان
عليرضا 15:07 1398/03/28 2,050,000 تومان
مازیار 12:57 1398/03/28 2,000,000 تومان
عليرضا 12:55 1398/03/28 1,900,000 تومان
مازیار 12:52 1398/03/28 1,850,000 تومان
عليرضا 11:36 1398/03/28 1,800,000 تومان
مازیار 11:34 1398/03/28 1,750,000 تومان
عليرضا 11:25 1398/03/28 1,700,000 تومان
مازیار 11:00 1398/03/28 1,650,000 تومان
عليرضا 10:48 1398/03/28 1,600,000 تومان
مازیار 00:38 1398/03/28 1,550,000 تومان