935-1000-101

شماره طلایی

ثانیه دقیقه ساعت روز
بالاترین پیشنهاد
قیمت شروع
تعداد شرکت کنندگان
تعداد پیشنهاد ها

آمار حراجی

شرکت کنندگان

پيشنهاد دهنده تاریخ پیشنهاد قیمت
شهزاد 02:06 1397/12/02 3,750,000 تومان
naser 20:10 1397/12/01 3,650,000 تومان
شهزاد 15:37 1397/12/01 3,550,000 تومان
سیدمحمدصادق 13:44 1397/12/01 3,450,000 تومان
شهزاد 07:44 1397/12/01 3,350,000 تومان
naser 03:28 1397/12/01 3,250,000 تومان
شهزاد 01:54 1397/12/01 3,100,000 تومان
امید 01:22 1397/12/01 3,000,000 تومان
جعفر 23:00 1397/11/30 2,850,000 تومان
شهزاد 21:13 1397/11/30 2,750,000 تومان
جعفر 15:27 1397/11/30 2,650,000 تومان
naser 00:44 1397/11/28 2,550,000 تومان
سیدمحمدصادق 12:06 1397/11/27 2,450,000 تومان
سعید 22:33 1397/11/25 2,300,000 تومان
Omid 15:59 1397/11/24 2,200,000 تومان
شهزاد 15:14 1397/11/24 2,100,000 تومان