به باشگاه شماره های رند ایرانسل خوش امدید

جهت عضویت در باشگاه باید حداقل یکبار برنده مزایده شماره طلایی شده باشید

ثبت نام یا ورود به حساب کاربری

به باشگاه شماره های رند ایرانسل خوش امدید

جهت عصویت در باشگاه باید حداقل یکبار برنده مزایده شماره طلایی ایرانسل شده باشید

اطلاعات بیشتر در مورد باشگاه مشتریان

سطح شما

امتیاز شما

اعتبار شما

شرکت کنید جایزه ببرید!

در مزایده های جذاب ایرانسلی

امتیاز های خرج شده

خرید

% ↑ ماه جاری

امتیاز من

100 امتیاز

% ↑ ماه جاری

رتبه من

5% ↑ ماه جاری

فرصت مصرف امتیاز

روز

نمودار وضعیت امتیاز های شما

20

برنزی

100

نقره ای

500

طلایی

1000

پلاتینیوم

گروه های امتیازی (امتیاز های کلوب ایرانسلی)

BRONZE

گروه امتیازی برنز

SILVER

گروه امتیازی نقره

GOLD

گروه امتیازی طلا

PLATINUM

گروه امتیازی پلاتینیوم

تخفیف های ویژه (خرید با امتیاز های ایرانسلی)

صفحه اول

پرتال مزایده

تاریخچه فعالیت ها

پروفایل کاربر

صفحه راهنما

امتیاز شما

سطح شما

اعتبار شما :

🔔

شرکت کنید جایزه ببرید!

در مزایده های جذاب ایرانسلی

فرصت مصرف امتیاز

رتبه من

5% ↑ ماه جاری

امتیاز من

100 امتیاز

% ↑ ماه جاری

امتیاز های خرج شده

خرید

% ↑ ماه جاری

نمودار وضعیت امتیاز های شما

20

برنزی

100

نقره ای

500

طلایی

1000

پلاتینیوم

گروه های امتیازی (امتیاز های کلوب ایرانسلی)

BRONZE

گروه امتیازی برنز

میزان تخفیف : 2.800.000 ریال

میزان تخفیف : 1.400.000 ریال

SILVER

گروه امتیازی نقره

میزان تخفیف : 3.500.000 ریال

میزان تخفیف : 7.000.000ریال

میزان تخفیف : 10.500.000ریال

GOLD

گروه امتیازی طلا

میزان تخفیف : 14.000.000 ریال

میزان تخفیف : 35.000.000 ریال

میزان تخفیف : 49.000.000 ریال

میزان تخفیف : 63.000.000 ریال

PLATINUM

گروه امتیازی پلاتینیوم

میزان تخفیف : 70.000.000ریال

میزان تخفیف : 140.000.000 ریال

میزان تخفیف : 210.000.000 ریال

میزان تخفیف : 280.000.000 ریال

میزان تخفیف : 350.000.000 ریال

تخفیف های ویژه (خرید با امتیاز های ایرانسلی)