خرید آنلاین بسته‌های مکالمه

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های مکالمه را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید.

شما مشترکان ایرانسلی می‌توانید با خرید هر یک از بسته‌های مکالمه، هزینه‌هایتان را مطابق با الگوی مصرفتان کاهش دهید.

فیلتر

محدوده قیمت (تومان)

مناسب برای

انواع بسته ها

20 دقیقه 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 20 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*1# /*7*2#

 

خرید آنلاین

1,500 تومان

40 دقیقه 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 40 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*2# /*7*2#

 

خرید آنلاین

2,800 تومان

80 دقیقه 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 80 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*3# /*7*2#

 

خرید آنلاین

5,200 تومان

100 دقیقه 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته یکماهه 100 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*1#

 

خرید آنلاین

5,500 تومان

160 دقیقه 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته یکماهه 160 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*4# /*7*2#

 

خرید آنلاین

9,600 تومان

200 دقیقه 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته یکماهه 200 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*2#

 

خرید آنلاین

10,000 تومان

320 دقیقه 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 320 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*5# /*7*2#

 

خرید آنلاین

17,600 تومان

400 دقیقه 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته یکماهه 400 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*3#

 

خرید آنلاین

18,000 تومان

800 دقیقه 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته یکماهه 800 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*4#

 

خرید آنلاین

32,000 تومان

1000 دقیقه 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 1000 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*6# /*7*2#

 

خرید آنلاین

45,000 تومان