خرید آنلاین بسته‌های مکالمه

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های مکالمه را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید.

شما مشترکان ایرانسلی می‌توانید با خرید هر یک از بسته‌های مکالمه، هزینه‌هایتان را مطابق با الگوی مصرفتان کاهش دهید.

فیلتر

محدوده قیمت (تومان)

مناسب برای

انواع بسته ها

1000 دقیقه یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته یکماهه 1000 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*6# /*7*2#

 

خرید آنلاین

45,000 تومان

800 دقیقه یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته یکماهه 800 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*4#

 

خرید آنلاین

32,000 تومان

400 دقیقه یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته یکماهه 400 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*3#

 

خرید آنلاین

18,000 تومان

320 دقیقه یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته یکماهه 320 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*5# /*7*2#

 

خرید آنلاین

17,600 تومان

200 دقیقه یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته یکماهه 200 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*2#

 

خرید آنلاین

10,000 تومان

160 دقیقه یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته یکماهه 160 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*4# /*7*2#

 

خرید آنلاین

9,600 تومان

100 دقیقه یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته یکماهه 100 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*1#

 

خرید آنلاین

5,500 تومان

80 دقیقه یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته یکماهه 80 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*3# /*7*2#

 

خرید آنلاین

5,200 تومان

40 دقیقه یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته یکماهه 40 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*2# /*7*2#

 

خرید آنلاین

2,800 تومان

20 دقیقه یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته یکماهه 20 دقیقه ای داخل شبکه

خرید با کد دستوری

*555*55*1# /*7*2#

 

خرید آنلاین

1,500 تومان