خرید آنلاین بسته اینترنت ثابت (TD-LTE)، ویژه مشترکان سازمانی

• با چند کلیک ساده برای سیم‌کارت‌های خود بسته اینترنت بخرید:
• ابتدا بسته مورد نظر را انتخاب نمایید. • سپس شماره سیم‌کارت‌های خود را وارد نمایید. • تعداد بسته مورد نظر برای هر سیم‌کارت را تعیین کنید (شما می‌توانید یک بسته مشخص را تا ۱۰ بار برای هر سیم‌کارت فعال کنید). • خرید خود را جهت پرداخت به سبد خرید اضافه کنید.

اگر مشترک سازمانی ایرانسل هستید‌، حتما قبل از خرید نکات زیر را مطالعه کنید.

  • شما می‌توانید بسته مورد نظر خود را برای هر شماره ایرانسلی که مایل باشید خریداری کنید.
  • برای مشترکان سازمانی امکان خرید یک بسته به صورت گروهی (برای یک لیست از شماره‌ها) وجود دارد.
  • مچنین مشترکان سازمانی می‌توانند از یک بسته مشخص به تعداد مورد نیاز خود برای هر سیم‌کارت خریداری کنند.
  • این امکان برای مشترکان سازمانی وجود دارد تا برای خرید خود از سیستم فاکتور دریافت کنند. جهت دریافت فاکتور تنها مدیران پرونده شرکت‌ها می‌توانند اقدام به خرید نمایند.
    (اگر تاکنون مدیر پرونده شرکت خود را تعیین نکرده‌اید، جهت اقدام به این امر با پشتیبانی مشترکان سازمانی تماس بگیرید : ۷۱۴ از خطوط ایرانسلی - ۰۹۳۷۷۱۴۰۰۰۰ از سایر خطوط)
فیلتر

محدوده قیمت (تومان)

مناسب برای

انواع بسته ها

انتخاب حجم

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 8 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

66,000 تومان

80 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 40 با 40(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

57,000 تومان

60 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 30 با 30(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

49,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 4 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

48,000 تومان

44 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 22با 22(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

41,500 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 2 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

38,000 تومان

36 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 18 با 18(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

37,000 تومان

24 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 14 با 14(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

32,000 تومان

20 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 10 با 10(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

26,500 تومان

16 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 8 با 8(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

23,500 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

12 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 12 گیگا بایتی اعتباریTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

10 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 10 گیگا بایتی اعتباریTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

25,000 تومان

7 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 7 گیگا بایتی اعتباریTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

18,500 تومان

720 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 360 با 360(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

495,000 تومان

360 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 180 با 180(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

277,000 تومان

240 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 120 با 120(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

202,500 تومان

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 60 با 60(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

114,500 تومان

480 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 240 با 240(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

319,000 تومان

360 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 180 با 180(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

247,000 تومان

240 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 120 با 120(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

175,000 تومان

180 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 90 با 90(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

149,000 تومان

120 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 60 با 60(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

99,500 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 30 با 30(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

65,000 تومان

240 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 120 با 120(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

160,000 تومان

120 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 60 با 60(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

86,500 تومان

80 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 40 با 40(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

65,500 تومان

60 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 30 با 30(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

56,500 تومان

48 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 24 با 24(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

50,500 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

42,500 تومان