بسته‌های اینترنت نسل چهار ثابت. تا 80% تخفیف ویژه مشترکان غیر فعال!

کلیه مشترکان اینترنت نسل چهار ثابت که مدتی است از سرویس TD-LTE خود استفاده نکرده‌اند می توانند با وارد کردن شماره سرویس خود از پیشنهادهای ویژه خود مطلع و برای مدت یک ماه از این پیشنهادها بهرمند شوند.