خرید‌آنلاین بسته‌های اعتباری اینترنت نسل ۴ و ۴.۵ ثابت (TD-LTE)

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های اینترنت را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید. از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید!

لطفا قبل از خرید بسته های نامحدود اینترنت نسل 4 ثابت، شرایط و قوانین استفاده را مطالعه کنید.

 • بسته‌‌های نامحدود با در نظر گرفتن خط مشی استفاده منصفانه، از حجمی نامحدود برخوردار هستند.
 • طبق خط مشی استفاده منصفانه در صورت استفاده بیش از «سقف استفاده منصفانه»، حداکثر سرعت اینترنت شما به 256 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‌یابد. سقف استفاده منصفانه برای بسته های مختلف عبارت است از:
  • بسته تا 2 مگابیت بر ثانیه ماهانه 40 گیگابایت
  • بسته تا 4 مگابیت بر ثانیه ماهانه 60 گیگابایت
  • بسته تا 8 مگابیت بر ثانیه ماهانه 80 گیگابایت
 • امکان خرید همزمان بیش از یک بسته نامحدود وجود ندارد.
 • اگر در حساب خود بسته حجمی دارید، پس از پایان آن برای خرید بسته های اینترنت نامحدود اقدام کنید زیرا در زمان خرید همزمان بسته‌های اینترنت نامحدود و حجمی، صرفنظر از تاریخ پایان بسته، ابتدا بسته‌های حجمی و سپس بسته‌های اینترنت نامحدود مصرف می‌شوند .همچنین، تاریخ شروع بسته از زمان خرید درنظر گرفته می‌شود. بنابراین مسئولیت خرید بسته‌های متعدد بر عهده مشترک است.
 • در صورت خرید بسته‌های حجمی و نامحدود به صورت همزمان، سرعت بسته‌ها متفاوت خواهد بود. بدین‌صورت‌ که تا زمانی که مشترک از بسته حجمی استفاده می‌کند سرعت بدون سقف خواهد بود اما در زمان استفاده از بسته نامحدود، سرعت به 512 کیلوبیت تا 8 مگابیت بر ثانیه کاهش می‌یابد.
فیلتر

محدوده قیمت (تومان)

مناسب برای

انواع بسته ها

انتخاب حجم

5 گیگابایت 7 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 5 گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

7,000 تومان

5 گیگابایت 7 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 5 گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

9,000 تومان

5 گیگابایت 7 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 5 گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

11,000 تومان

10 گیگابایت 7 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 10 گیگا بایتی اعتباریTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*1*1#

 

خرید آنلاین

25,000 تومان

10 گیگابایت 7 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته هفتگی 10 گیگا بایتی دائمیTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*1*1#

 

خرید آنلاین

25,000 تومان

14 گیگابایت 7 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 14 گیگا بایتی اعتباریTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*1*2#

 

خرید آنلاین

32,500 تومان

14 گیگابایت 7 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته هفتگی 14 گیگا بایتی دائمیTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*1*2#

 

خرید آنلاین

32,500 تومان

5 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 5 گیگابایتی TDD با محدودیت یک بار خرید

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

0 تومان

9 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 9گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

25,500 تومان

خرید آنلاین

5,000 تومان

9 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 9گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

25,500 تومان

خرید آنلاین

10,000 تومان

9 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 9گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

25,500 تومان

خرید آنلاین

13,000 تومان

9 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 9گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

25,500 تومان

خرید آنلاین

15,500 تومان

9 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 9گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*1#

 

خرید آنلاین

25,500 تومان

9 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 30 روزه 9گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*1#

 

خرید آنلاین

25,500 تومان

100 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه100 گیگا بایتی شبانه (2 تا7)اعتباری TD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*8#

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

100 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 30 روزه100 گیگا بایتی شبانه (2 تا7)دائمی TD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*8#

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

12 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 30 روزه 12گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*2#

 

خرید آنلاین

30,500 تومان

12 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 12گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*2#

 

خرید آنلاین

30,500 تومان

16 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 30 روزه 16گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*3#

 

خرید آنلاین

35,500 تومان

16 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 16گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*3#

 

خرید آنلاین

35,500 تومان

20 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 20گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*4#

 

خرید آنلاین

40,000 تومان

20 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 30 روزه 20گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*4#

 

خرید آنلاین

40,000 تومان

24 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 24گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*5#

 

خرید آنلاین

44,000 تومان

24 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 30 روزه 24گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*5#

 

خرید آنلاین

44,000 تومان

بسته نامحدود 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - 2 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

44,000 تومان

بسته نامحدود 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - 2 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

44,000 تومان

32 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 32گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*6#

 

خرید آنلاین

52,000 تومان

بسته نامحدود 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - 4 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

52,000 تومان

بسته نامحدود 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - 4 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

52,000 تومان

32 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 30 روزه 32گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*6#

 

خرید آنلاین

52,000 تومان

200 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه200 گیگا بایتی شبانه (2 تا7)اعتباری TD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*9#

 

خرید آنلاین

55,000 تومان

200 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 30 روزه200 گیگا بایتی شبانه (2 تا7)دائمی TD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*9#

 

خرید آنلاین

55,000 تومان

42 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه 42گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*7#

 

خرید آنلاین

59,500 تومان

42 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 30 روزه 42گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*7#

 

خرید آنلاین

59,500 تومان

بسته نامحدود 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - 8 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

69,500 تومان

بسته نامحدود 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - 8 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

69,500 تومان

300 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 30 روزه300 گیگا بایتی شبانه (2 تا7)دائمی TD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*10#

 

خرید آنلاین

75,000 تومان

300 گیگابایت 30 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 30 روزه300 گیگا بایتی شبانه (2 تا7)اعتباری TD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*10#

 

خرید آنلاین

75,000 تومان

25 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 90 روزه 25گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

51,500 تومان

خرید آنلاین

10,500 تومان

25 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 90 روزه 25گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

51,500 تومان

خرید آنلاین

20,500 تومان

25 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 90 روزه 25گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

51,500 تومان

خرید آنلاین

26,000 تومان

25 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 90 روزه 25گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

51,500 تومان

خرید آنلاین

31,000 تومان

40 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 180 روزه 40گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

79,000 تومان

خرید آنلاین

16,000 تومان

40 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 180 روزه 40گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

79,000 تومان

خرید آنلاین

31,500 تومان

40 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 180 روزه 40گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

79,000 تومان

خرید آنلاین

39,500 تومان

40 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 180 روزه 40گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

79,000 تومان

خرید آنلاین

47,500 تومان

80 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 365 روزه 80گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

140,000 تومان

خرید آنلاین

28,000 تومان

80 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 365 روزه 80گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

140,000 تومان

خرید آنلاین

56,000 تومان

80 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 365 روزه 80گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

140,000 تومان

خرید آنلاین

70,000 تومان

80 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 365 روزه 80گیگا بایتی اعتباری

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

140,000 تومان

خرید آنلاین

84,000 تومان

80 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 365 روزه 80گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*1#

 

خرید آنلاین

140,000 تومان

80 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 365 روزه 80گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*1#

 

خرید آنلاین

140,000 تومان

160 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 365 روزه 160گیگا بایتی ادائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*2#

 

خرید آنلاین

240,000 تومان

160 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 365 روزه 160گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*2#

 

خرید آنلاین

240,000 تومان

260 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 365 روزه 260گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*3#

 

خرید آنلاین

370,000 تومان

260 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 365 روزه 260گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*3#

 

خرید آنلاین

370,000 تومان

360 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 365 روزه 360گیگا بایتی ادائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*4#

 

خرید آنلاین

499,000 تومان

360 گیگابایت 365 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 365 روزه 360گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*4#

 

خرید آنلاین

499,000 تومان

25 گیگابایت 90 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 90 روزه 25گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*1#

 

خرید آنلاین

51,500 تومان

25 گیگابایت 90 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 90 روزه 25گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*1#

 

خرید آنلاین

51,500 تومان

35 گیگابایت 90 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 90 روزه 35گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*2#

 

خرید آنلاین

62,000 تومان

35 گیگابایت 90 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 90 روزه 35گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*2#

 

خرید آنلاین

62,000 تومان

45 گیگابایت 90 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 90 روزه 45گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*3#

 

خرید آنلاین

70,000 تومان

45 گیگابایت 90 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 90 روزه 45گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*3#

 

خرید آنلاین

70,000 تومان

40 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 180 روزه 40گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*1#

 

خرید آنلاین

79,000 تومان

40 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 180 روزه 40گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*1#

 

خرید آنلاین

79,000 تومان

70 گیگابایت 90 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 90 روزه 70گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*4#

 

خرید آنلاین

95,000 تومان

70 گیگابایت 90 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 90 روزه 70گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*4#

 

خرید آنلاین

95,000 تومان

80 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 180 روزه 80گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*2#

 

خرید آنلاین

125,000 تومان

80 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 180 روزه 80گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*2#

 

خرید آنلاین

125,000 تومان

140 گیگابایت 90 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 90 روزه 140گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*5#

 

خرید آنلاین

170,000 تومان

140 گیگابایت 90 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 90 روزه 140گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*5#

 

خرید آنلاین

170,000 تومان

120 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 180 روزه 120گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*3#

 

خرید آنلاین

180,000 تومان

120 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 180 روزه 120گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*3#

 

خرید آنلاین

180,000 تومان

160 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 180 روزه 160گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*4#

 

خرید آنلاین

220,000 تومان

160 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 180 روزه 160گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*4#

 

خرید آنلاین

220,000 تومان

200 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 180 روزه 200گیگا بایتی ادائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*5#

 

خرید آنلاین

270,000 تومان

200 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 180 روزه 200گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*5#

 

خرید آنلاین

270,000 تومان

260 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 180 روزه 260گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*6#

 

خرید آنلاین

340,000 تومان

260 گیگابایت 180 روزه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 180 روزه 260گیگا بایتی دائمی TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*6#

 

خرید آنلاین

340,000 تومان