خرید‌آنلاین بسته‌های اعتباری اینترنت نسل ۴ و ۴.۵ ثابت (TD-LTE)

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های اینترنت را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید. از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید!

لطفا قبل از خرید بسته های نامحدود اینترنت نسل 4 ثابت، شرایط و قوانین استفاده را مطالعه کنید.

 • بسته‌‌های نامحدود با در نظر گرفتن خط مشی استفاده منصفانه، از حجمی نامحدود برخوردار هستند.
 • طبق خط مشی استفاده منصفانه در صورت استفاده بیش از «سقف استفاده منصفانه»، حداکثر سرعت اینترنت شما به 256 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‌یابد. سقف استفاده منصفانه برای بسته های مختلف عبارت است از:
  • بسته تا 2 مگابیت برثانیه (آغازین) 20 گیگابایت
  • بسته تا 4 مگابیت بر ثانیه (آغازین) 30 گیگابایت
  • بسته تا 2 مگابیت بر ثانیه ماهانه 30 گیگابایت
  • بسته تا 4 مگابیت بر ثانیه ماهانه 45 گیگابایت
  • بسته تا 8 مگابیت بر ثانیه ماهانه 75 گیگابایت
 • امکان خرید همزمان بیش از یک بسته نامحدود وجود ندارد.
 • اگر در حساب خود بسته حجمی دارید، پس از پایان آن برای خرید بسته های اینترنت نامحدود اقدام کنید زیرا در زمان خرید همزمان بسته‌های اینترنت نامحدود و حجمی، صرفنظر از تاریخ پایان بسته، ابتدا بسته‌های حجمی و سپس بسته‌های اینترنت نامحدود مصرف می‌شوند .همچنین، تاریخ شروع بسته از زمان خرید درنظر گرفته می‌شود. بنابراین مسئولیت خرید بسته‌های متعدد بر عهده مشترک است.
 • در صورت خرید بسته‌های حجمی و نامحدود به صورت همزمان، سرعت بسته‌ها متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب که در زمان استفاده از بسته حجمی، سرعت بدون سقف خواهد بود اما در زمان استفاده از بسته اینترنت نامحدود، بنا به نوع بسته انتخابی، سرعت بین ۱ مگابیت تا ۸ مگابیت بر ثانیه خواهد بود.
فیلتر

محدوده قیمت (تومان)

مناسب برای

انواع بسته ها

انتخاب حجم

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,000 تومان

خرید آنلاین

15,000 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,000 تومان

خرید آنلاین

12,000 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,000 تومان

خرید آنلاین

8,000 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,000 تومان

خرید آنلاین

4,000 تومان

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 60 با 60(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

114,500 تومان

خرید آنلاین

85,875 تومان

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 60 با 60(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

114,500 تومان

خرید آنلاین

68,700 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 30 با 30(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

65,000 تومان

خرید آنلاین

48,750 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 30 با 30(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

65,000 تومان

خرید آنلاین

39,000 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

42,500 تومان

خرید آنلاین

31,875 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

42,500 تومان

خرید آنلاین

25,500 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

42,500 تومان

خرید آنلاین

17,000 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

42,500 تومان

خرید آنلاین

8,500 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 8 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

66,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 8 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

66,000 تومان

80 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 40 + 40 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*8

 

خرید آنلاین

57,000 تومان

80 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 40 + 40 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*8

 

خرید آنلاین

57,000 تومان

60 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 30 + 30 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*7

 

خرید آنلاین

49,000 تومان

60 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 30 + 30 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*7

 

خرید آنلاین

49,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 4 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

48,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 4 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

48,000 تومان

44 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 22 + 22 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*6

 

خرید آنلاین

41,500 تومان

44 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 22 + 22 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*6

 

خرید آنلاین

41,500 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 2 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

38,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 2 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

38,000 تومان

36 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 18 + 18 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*5

 

خرید آنلاین

37,000 تومان

36 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 18 + 18 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*5

 

خرید آنلاین

37,000 تومان

28 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 14 + 14 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*4

 

خرید آنلاین

32,000 تومان

28 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 14 + 14 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*4

 

خرید آنلاین

32,000 تومان

20 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 10 + 10 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*3

 

خرید آنلاین

26,500 تومان

20 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 10 + 10 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*3

 

خرید آنلاین

26,500 تومان

16 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 8 + 8 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*2

 

خرید آنلاین

23,500 تومان

16 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 8 + 8 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*2

 

خرید آنلاین

23,500 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 6 + 6 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*1

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

100 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 100 گیگا بایت اینترنت ماهیانه (2 تا7)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

555*8*3*11

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 6 + 6 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*1

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

100 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 100 گیگا بایت اینترنت ماهیانه (2 تا7)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

555*8*3*11

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

12 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان دائمی - بسته هفتگی 12 گیگا بایتی اعتباریTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

555*8*2*3

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

12 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 12 گیگا بایتی اعتباریTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

555*8*2*3

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

10 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 10 گیگا بایتی اعتباریTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

555*8*2*2

 

خرید آنلاین

25,000 تومان

10 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان دائمی - بسته هفتگی 10 گیگا بایتی اعتباریTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

555*8*2*2

 

خرید آنلاین

25,000 تومان

7 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 7 گیگا بایتی اعتباریTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

555*8*2*1

 

خرید آنلاین

18,500 تومان

7 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان دائمی - بسته هفتگی 7 گیگا بایتی اعتباریTDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

555*8*2*1

 

خرید آنلاین

18,500 تومان

720 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - 360 + 360 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*4

 

خرید آنلاین

495,000 تومان

720 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - 360 + 360 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*4

 

خرید آنلاین

495,000 تومان

360 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - 180 + 180 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*3

 

خرید آنلاین

277,000 تومان

360 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - 180 + 180 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*3

 

خرید آنلاین

277,000 تومان

240 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - 120 + 120 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*2

 

خرید آنلاین

202,500 تومان

240 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - 120 + 120 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*2

 

خرید آنلاین

202,500 تومان

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - 60 + 60 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*1

 

خرید آنلاین

114,500 تومان

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - 60 + 60 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*1

 

خرید آنلاین

114,500 تومان

480 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 240 + 240 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*6

 

خرید آنلاین

319,000 تومان

480 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 240 + 240 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*6

 

خرید آنلاین

319,000 تومان

360 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 180 + 180 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*5

 

خرید آنلاین

247,000 تومان

360 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 180 + 180 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*5

 

خرید آنلاین

247,000 تومان

240 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 120 + 120 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*4

 

خرید آنلاین

175,000 تومان

240 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 120 + 120 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*4

 

خرید آنلاین

175,000 تومان

180 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 90 + 90 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*3

 

خرید آنلاین

149,000 تومان

180 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 90 + 90 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*3

 

خرید آنلاین

149,000 تومان

120 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 60 + 60 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*2

 

خرید آنلاین

99,500 تومان

120 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 60 + 60 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*2

 

خرید آنلاین

99,500 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 30 + 30 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*1

 

خرید آنلاین

65,000 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 30 + 30 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*1

 

خرید آنلاین

65,000 تومان

240 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 120 + 120 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*6

 

خرید آنلاین

160,000 تومان

240 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 120 + 120 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*6

 

خرید آنلاین

160,000 تومان

120 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 60 + 60 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*5

 

خرید آنلاین

86,500 تومان

120 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 60 + 60 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*5

 

خرید آنلاین

86,500 تومان

80 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 40 + 40 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*4

 

خرید آنلاین

65,500 تومان

80 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 40 + 40 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*4

 

خرید آنلاین

65,500 تومان

60 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 30 + 30 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*3

 

خرید آنلاین

56,500 تومان

60 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 30 + 30 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*3

 

خرید آنلاین

56,500 تومان

48 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 24 + 24 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*2

 

خرید آنلاین

50,500 تومان

48 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 24 + 24 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*2

 

خرید آنلاین

50,500 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - 18 + 18 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*1

 

خرید آنلاین

42,500 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - 18 + 18 (2-7صبح) هدیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*1

 

خرید آنلاین

42,500 تومان