خرید‌آنلاین بسته‌های اعتباری اینترنت نسل ۴ و ۴.۵ ثابت (TD-LTE)

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های اینترنت را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید. از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید!

لطفا قبل از خرید بسته های نامحدود اینترنت نسل 4 ثابت، شرایط و قوانین استفاده را مطالعه کنید.

 • بسته‌‌های نامحدود با در نظر گرفتن خط مشی استفاده منصفانه، از حجمی نامحدود برخوردار هستند.
 • طبق خط مشی استفاده منصفانه در صورت استفاده بیش از «سقف استفاده منصفانه»، حداکثر سرعت اینترنت شما به 256 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‌یابد. سقف استفاده منصفانه برای بسته های مختلف عبارت است از:
  • بسته تا 512 کیلوبیت بر ثانیه ماهیانه 10 گیگابایت
  • بسته تا 1 مگابیت بر ثانیه ماهانه 15 گیگابایت
  • بسته تا 2 مگابیت بر ثانیه ماهانه 20 گیگابایت
  • بسته تا 4 مگابیت بر ثانیه ماهانه 30 گیگابایت
 • امکان خرید همزمان بیش از یک بسته نامحدود وجود ندارد.
 • اگر در حساب خود بسته حجمی دارید، پس از پایان آن برای خرید بسته های اینترنت نامحدود اقدام کنید زیرا در زمان خرید همزمان بسته‌های اینترنت نامحدود و حجمی، صرفنظر از تاریخ پایان بسته، ابتدا بسته‌های حجمی و سپس بسته‌های اینترنت نامحدود مصرف می‌شوند .همچنین، تاریخ شروع بسته از زمان خرید درنظر گرفته می‌شود. بنابراین مسئولیت خرید بسته‌های متعدد بر عهده مشترک است.
 • در صورت خرید بسته‌های حجمی و نامحدود به صورت همزمان، سرعت بسته‌ها متفاوت خواهد بود. بدین‌صورت‌ که تا زمانی که مشترک از بسته حجمی استفاده می‌کند سرعت بدون سقف خواهد بود اما در زمان استفاده از بسته نامحدود، سرعت به 512 کیلوبایت تا 4 مگابیت بر ثانیه کاهش می‌یابد.
فیلتر

محدوده قیمت (تومان)

مناسب برای

انواع بسته ها

انتخاب حجم

64 گیگابایت سالانه

بسته سالیانه  64 گیگابایتی  TDD R2

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

170,000 تومان

خرید آنلاین

34,000 تومان

64 گیگابایت سالانه

بسته سالیانه  64 گیگابایتی  TDD D2

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

170,000 تومان

خرید آنلاین

102,000 تومان

64 گیگابایت سالانه

بسته سالیانه  64 گیگابایتی  TDD R1

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

170,000 تومان

خرید آنلاین

68,000 تومان

64 گیگابایت سالانه

بسته سالیانه  64 گیگابایتی  TDD D1

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

170,000 تومان

خرید آنلاین

127,500 تومان

32 گیگابایت شش ماهه

بسته شش ماهه 32 گیگابایتی  TDD R2

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

95,000 تومان

خرید آنلاین

19,000 تومان

32 گیگابایت شش ماهه

بسته شش ماهه 32 گیگابایتی  TDD D1

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

95,000 تومان

خرید آنلاین

71,250 تومان

32 گیگابایت شش ماهه

بسته شش ماهه 32 گیگابایتی  TDD D2

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

95,000 تومان

خرید آنلاین

57,000 تومان

32 گیگابایت شش ماهه

بسته شش ماهه 32 گیگابایتی  TDD R1

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

95,000 تومان

خرید آنلاین

38,000 تومان

16 گیگابایت سه ماهه

بسته سه ماهه 16 گیگابایتی  TDD R2

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

52,000 تومان

خرید آنلاین

10,400 تومان

16 گیگابایت سه ماهه

بسته سه ماهه 16 گیگابایتی   TDD D1

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

52,000 تومان

خرید آنلاین

39,000 تومان

16 گیگابایت سه ماهه

بسته سه ماهه 16 گیگابایتی  TDD D2

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

52,000 تومان

خرید آنلاین

31,200 تومان

16 گیگابایت سه ماهه

بسته سه ماهه 16 گیگابایتی  TDD R1

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

52,000 تومان

خرید آنلاین

20,800 تومان

8 گیگابایت یک ماهه

بسته ماهیانه 8 گیگابایتی  TDD R2

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

28,000 تومان

خرید آنلاین

5,600 تومان

8 گیگابایت یک ماهه

بسته ماهیانه 8 گیگابایتی  TDD R1

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

28,000 تومان

خرید آنلاین

11,200 تومان

8 گیگابایت یک ماهه

بسته ماهیانه 8 گیگابایتی  TDD D2

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

28,000 تومان

خرید آنلاین

16,800 تومان

8 گیگابایت یک ماهه

بسته ماهیانه 8 گیگابایتی  TDD D1

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

28,000 تومان

خرید آنلاین

21,000 تومان

4 گیگابایت یک ماهه

بسته ماهیانه 4 گیگابایتی  TDD R1

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

16,000 تومان

خرید آنلاین

6,400 تومان

4 گیگابایت یک ماهه

بسته ماهیانه 4 گیگابایتی  TDD D2

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

16,000 تومان

خرید آنلاین

9,600 تومان

4 گیگابایت یک ماهه

بسته ماهیانه 4 گیگابایتی  TDD D1

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

16,000 تومان

خرید آنلاین

12,000 تومان

4 گیگابایت یک ماهه

بسته ماهیانه 4 گیگابایتی  TDD R2

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

16,000 تومان

خرید آنلاین

3,200 تومان

1500 گیگابایت سالانه

1000 گیگابایت + 500 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*1#

 

خرید آنلاین

1,000,000 تومان

1024 گیگابایت سالانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*2#

 

خرید آنلاین

950,000 تومان

750 گیگابایت سالانه

500 گیگابایت + 250 گیگا بایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*4#

 

خرید آنلاین

750,000 تومان

512 گیگابایت سالانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*3#

 

خرید آنلاین

700,000 تومان

300 گیگابایت سالانه

200 گیگابایت + 100 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*6#

 

خرید آنلاین

400,000 تومان

256 گیگابایت سالانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*5#

 

خرید آنلاین

450,000 تومان

150 گیگابایت سالانه

100 گیگابایت + 50 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*8#

 

خرید آنلاین

250,000 تومان

128 گیگابایت سالانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*7#

 

خرید آنلاین

280,000 تومان

75 گیگابایت سالانه

50 گیگابایت + 25 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*10#

 

خرید آنلاین

150,000 تومان

64 گیگابایت سالانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*9#

 

خرید آنلاین

170,000 تومان

750 گیگابایت شش ماهه

500 گیگابایت + 250 گیگا بایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*2#

 

خرید آنلاین

500,000 تومان

512 گیگابایت شش ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*1#

 

خرید آنلاین

550,000 تومان

300 گیگابایت شش ماهه

200 گیگابایت + 100 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*4#

 

خرید آنلاین

310,000 تومان

256 گیگابایت شش ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*3#

 

خرید آنلاین

380,000 تومان

150 گیگابایت شش ماهه

100 گیگابایت + 50 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*6#

 

خرید آنلاین

210,000 تومان

128 گیگابایت شش ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*5#

 

خرید آنلاین

250,000 تومان

75 گیگابایت شش ماهه

50 گیگابایت + 25 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*8#

 

خرید آنلاین

135,000 تومان

64 گیگابایت شش ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*7#

 

خرید آنلاین

155,000 تومان

32 گیگابایت شش ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*9#

 

خرید آنلاین

95,000 تومان

30 گیگابایت شش ماهه

20 گیگابایت + 10 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*10#

 

خرید آنلاین

67,000 تومان

300 گیگابایت سه ماهه

200 گیگابایت + 100 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*2#

 

خرید آنلاین

230,000 تومان

256 گیگابایت سه ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*1#

 

خرید آنلاین

310,000 تومان

150 گیگابایت سه ماهه

100 گیگابایت + 50 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*4#

 

خرید آنلاین

180,000 تومان

128 گیگابایت سه ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*3#

 

خرید آنلاین

215,000 تومان

75 گیگابایت سه ماهه

50 گیگابایت + 25 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*6#

 

خرید آنلاین

122,000 تومان

64 گیگابایت سه ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*5#

 

خرید آنلاین

140,000 تومان

32 گیگابایت سه ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*8#

 

خرید آنلاین

87,000 تومان

30 گیگابایت سه ماهه

20 گیگابایت + 10 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*7#

 

خرید آنلاین

62,000 تومان

16 گیگابایت سه ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*9#

 

خرید آنلاین

52,000 تومان

15 گیگابایت سه ماهه

10 گیگابایت + 5 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*10#

 

خرید آنلاین

38,000 تومان

150 گیگابایت یک ماهه

100 گیگابایت + 50 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*2#

 

خرید آنلاین

150,000 تومان

128 گیگابایت یک ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*1#

 

خرید آنلاین

180,000 تومان

75 گیگابایت یک ماهه

50 گیگابایت + 25 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*4#

 

خرید آنلاین

105,000 تومان

64 گیگابایت یک ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*3#

 

خرید آنلاین

125,000 تومان

32 گیگابایت یک ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*5#

 

خرید آنلاین

80,000 تومان

30 گیگابایت یک ماهه

بسته ماهانه 20+10گیگی اعتباری(2-8صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*6#

 

خرید آنلاین

55,000 تومان

16 گیگابایت یک ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*7#

 

خرید آنلاین

48,000 تومان

15 گیگابایت یک ماهه

10 گیگا بایت + 5 گیگا بایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*8#

 

خرید آنلاین

34,000 تومان

8 گیگابایت یک ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*9#

 

خرید آنلاین

28,000 تومان

7.5 گیگابایت یک ماهه

5 گیگابایت + 2/5 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*10#

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

4.5 گیگابایت یک ماهه

3 گیگا بایت + 1/5 گیگابایت (2 تا 8 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*12#

 

خرید آنلاین

14,000 تومان

4 گیگابایت یک ماهه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*11#

 

خرید آنلاین

16,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

نامحدود یکماهه تا 4 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید از برنامه کاربردی ایرانسل من

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

نامحدود یکماهه تا 152 کیلوبیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید از برنامه کاربردی ایرانسل من

 

خرید آنلاین

15,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

نامحدود یکماهه تا 2 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید از برنامه کاربردی ایرانسل من

 

خرید آنلاین

24,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

نامحدود یکماهه تا 1 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید از برنامه کاربردی ایرانسل من

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

100 گیگابایت بیست روزه

بسته 20 روزه 100 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*8*1#

 

خرید آنلاین

66,000 تومان