خرید‌آنلاین بسته‌های اعتباری اینترنت نسل ۴ و ۴.۵ ثابت (TD-LTE)

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های اینترنت را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید. از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید!

لطفا قبل از خرید بسته های نامحدود اینترنت نسل 4 ثابت، شرایط و قوانین استفاده را مطالعه کنید.

 • بسته‌‌های نامحدود با در نظر گرفتن خط مشی استفاده منصفانه، از حجمی نامحدود برخوردار هستند.
 • طبق خط مشی استفاده منصفانه در صورت استفاده بیش از «سقف استفاده منصفانه»، حداکثر سرعت اینترنت شما به 256 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‌یابد. سقف استفاده منصفانه برای بسته های مختلف عبارت است از:
  • بسته تا 2 مگابیت بر ثانیه ماهانه 20 گیگابایت
  • بسته تا 2 مگابیت بر ثانیه ماهانه 30 گیگابایت
  • بسته تا 4 مگابیت بر ثانیه ماهانه 30 گیگابایت
  • بسته تا 4 مگابیت بر ثانیه ماهانه 45 گیگابایت
  • بسته تا 8 مگابیت بر ثانیه ماهانه 50 گیگابایت
  • بسته تا 8 مگابیت بر ثانیه ماهانه 75 گیگابایت
 • امکان خرید همزمان بیش از یک بسته نامحدود وجود ندارد.
 • اگر در حساب خود بسته حجمی دارید، پس از پایان آن برای خرید بسته های اینترنت نامحدود اقدام کنید زیرا در زمان خرید همزمان بسته‌های اینترنت نامحدود و حجمی، صرفنظر از تاریخ پایان بسته، ابتدا بسته‌های حجمی و سپس بسته‌های اینترنت نامحدود مصرف می‌شوند .همچنین، تاریخ شروع بسته از زمان خرید درنظر گرفته می‌شود. بنابراین مسئولیت خرید بسته‌های متعدد بر عهده مشترک است.
 • در صورت خرید بسته‌های حجمی و نامحدود به صورت همزمان، سرعت بسته‌ها متفاوت خواهد بود. بدین‌صورت‌ که تا زمانی که مشترک از بسته حجمی استفاده می‌کند سرعت بدون سقف خواهد بود اما در زمان استفاده از بسته نامحدود، سرعت به 512 کیلوبیت تا 8 مگابیت بر ثانیه کاهش می‌یابد.
فیلتر

محدوده قیمت (تومان)

مناسب برای

انواع بسته ها

انتخاب حجم

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 60 با 60(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

114,500 تومان

خرید آنلاین

68,700 تومان

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 60 با 60(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

114,500 تومان

خرید آنلاین

45,800 تومان

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 60 با 60(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

114,500 تومان

خرید آنلاین

22,900 تومان

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 60 با 60(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

114,500 تومان

خرید آنلاین

85,875 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 30 با 30(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

65,000 تومان

خرید آنلاین

26,000 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 30 با 30(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

65,000 تومان

خرید آنلاین

39,000 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 30 با 30(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

65,000 تومان

خرید آنلاین

48,750 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 30 با 30(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

65,000 تومان

خرید آنلاین

13,000 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

42,500 تومان

خرید آنلاین

31,875 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

42,500 تومان

خرید آنلاین

8,500 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

42,500 تومان

خرید آنلاین

25,500 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

42,500 تومان

خرید آنلاین

17,000 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,000 تومان

خرید آنلاین

15,000 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,000 تومان

خرید آنلاین

12,000 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,000 تومان

خرید آنلاین

8,000 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح) گیگا بایتی اعتباری TDD

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,000 تومان

خرید آنلاین

4,000 تومان

1440 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سالیانه 720 با 720(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*5

 

خرید آنلاین

855,000 تومان

1440 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 720 با 720(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*5

 

خرید آنلاین

855,000 تومان

720 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سالیانه 360 با 360(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*4

 

خرید آنلاین

495,000 تومان

720 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه 360 با 360(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*4

 

خرید آنلاین

495,000 تومان

360 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سالیانه 180 با 180(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*3

 

خرید آنلاین

277,000 تومان

360 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه 180 با 180(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*3

 

خرید آنلاین

277,000 تومان

240 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سالیانه 120 با 120(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*2

 

خرید آنلاین

202,500 تومان

240 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه 120 با 120(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*2

 

خرید آنلاین

202,500 تومان

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*1

 

خرید آنلاین

114,500 تومان

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سالیانه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*1

 

خرید آنلاین

114,500 تومان

960 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 480 با 480 (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*8

 

خرید آنلاین

595,000 تومان

960 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 480 با 480 (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*8

 

خرید آنلاین

595,000 تومان

720 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 360 با 360 (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*7

 

خرید آنلاین

460,000 تومان

720 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 360 با 360 (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*7

 

خرید آنلاین

460,000 تومان

480 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 240 با 240(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*6

 

خرید آنلاین

319,000 تومان

480 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 240 با 240(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*6

 

خرید آنلاین

319,000 تومان

360 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 180 با 180(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*5

 

خرید آنلاین

247,000 تومان

360 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 180 با 180(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*5

 

خرید آنلاین

247,000 تومان

240 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 120 با 120(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*4

 

خرید آنلاین

175,000 تومان

240 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 120 با 120(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*4

 

خرید آنلاین

175,000 تومان

180 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 90 با 90(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*3

 

خرید آنلاین

149,000 تومان

180 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 90 با 90(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*3

 

خرید آنلاین

149,000 تومان

120 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*2

 

خرید آنلاین

99,500 تومان

120 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*2

 

خرید آنلاین

99,500 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 30 با 30(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*1

 

خرید آنلاین

65,000 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 30 با 30(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*1

 

خرید آنلاین

65,000 تومان

480 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 240 با 240(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*8

 

خرید آنلاین

292,000 تومان

480 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 240 با 240(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*8

 

خرید آنلاین

292,000 تومان

360 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 180 با 180(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*7

 

خرید آنلاین

227,000 تومان

360 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 180 با 180(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*7

 

خرید آنلاین

227,000 تومان

240 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 120 با 120(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*6

 

خرید آنلاین

160,000 تومان

240 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 120 با 120(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*6

 

خرید آنلاین

160,000 تومان

120 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*5

 

خرید آنلاین

86,500 تومان

120 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*5

 

خرید آنلاین

86,500 تومان

80 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 40 با 40(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*4

 

خرید آنلاین

65,500 تومان

80 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 40 با 40(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*4

 

خرید آنلاین

65,500 تومان

60 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 30 با 30(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*3

 

خرید آنلاین

56,500 تومان

60 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 30 با 30(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*3

 

خرید آنلاین

56,500 تومان

48 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 24 با 24(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*2

 

خرید آنلاین

50,500 تومان

48 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 24 با 24(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*2

 

خرید آنلاین

50,500 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*1

 

خرید آنلاین

42,500 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*1

 

خرید آنلاین

42,500 تومان

200 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 100 با 100(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*10

 

خرید آنلاین

110,000 تومان

200 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 100 با 100(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*10

 

خرید آنلاین

110,000 تومان

120 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*9

 

خرید آنلاین

75,000 تومان

120 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*9

 

خرید آنلاین

75,000 تومان

80 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 40 با 40(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*8

 

خرید آنلاین

57,000 تومان

80 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 40 با 40(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*8

 

خرید آنلاین

57,000 تومان

60 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 30 با 30(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*7

 

خرید آنلاین

49,000 تومان

60 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 30 با 30(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*7

 

خرید آنلاین

49,000 تومان

50 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - ماهیانه 50 گیگابایت (2 تا 7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

10,000 تومان

50 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - ماهیانه 50 گیگابایت (2 تا 7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*11#

 

خرید آنلاین

10,000 تومان

44 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 22با 22(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*6

 

خرید آنلاین

41,500 تومان

44 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 22با 22(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*6

 

خرید آنلاین

41,500 تومان

36 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 18 با 18(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*5

 

خرید آنلاین

37,000 تومان

36 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 18 با 18(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*5

 

خرید آنلاین

37,000 تومان

28 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 14 با 14(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*4

 

خرید آنلاین

32,000 تومان

28 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 14 با 14(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*4

 

خرید آنلاین

32,000 تومان

20 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 10 با 10(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*3

 

خرید آنلاین

26,500 تومان

20 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 10 با 10(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*3

 

خرید آنلاین

26,500 تومان

16 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 8 با 8(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*2

 

خرید آنلاین

23,500 تومان

16 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 8 با 8(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*2

 

خرید آنلاین

23,500 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*1

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*1

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - سرعت 2 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

24,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته نامحدود ماهانه سرعت تا 8 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

40,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 8 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

66,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 2 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

38,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 4 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

48,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته 8 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

66,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 2 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

38,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته 4 مگابیت نامحدود ماهیانه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

48,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته نامحدود ماهانه سرعت تا 8 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

40,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - سرعت 4 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - سرعت 2 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

24,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - سرعت 4 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

8 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان دائمی - بسته هفتگی 8 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

19,000 تومان

8 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 8 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*4#

 

خرید آنلاین

19,000 تومان

6 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان دائمی - بسته هفتگی 6 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

15,000 تومان

6 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 6 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*3#

 

خرید آنلاین

15,000 تومان

4 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان دائمی - بسته هفتگی 4 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

11,000 تومان

4 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 4 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*2#

 

خرید آنلاین

11,000 تومان