خرید‌آنلاین بسته‌های اعتباری اینترنت نسل ۴ و ۴.۵ ثابت (TD-LTE)

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های اینترنت را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید. از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید!

لطفا قبل از خرید بسته های نامحدود اینترنت نسل 4 ثابت، شرایط و قوانین استفاده را مطالعه کنید.

 • بسته‌‌های نامحدود با در نظر گرفتن خط مشی استفاده منصفانه، از حجمی نامحدود برخوردار هستند.
 • طبق خط مشی استفاده منصفانه در صورت استفاده بیش از «سقف استفاده منصفانه»، حداکثر سرعت اینترنت شما به 256 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‌یابد. سقف استفاده منصفانه برای بسته های مختلف عبارت است از:
  • بسته تا 512 کیلوبیت بر ثانیه ماهیانه 10 گیگابایت
  • بسته تا 1 مگابیت بر ثانیه ماهانه 15 گیگابایت
  • بسته تا 2 مگابیت بر ثانیه ماهانه 20 گیگابایت
  • بسته تا 4 مگابیت بر ثانیه ماهانه 30 گیگابایت
  • بسته تا 8 مگابیت بر ثانیه ماهانه 50 گیگابایت
 • امکان خرید همزمان بیش از یک بسته نامحدود وجود ندارد.
 • اگر در حساب خود بسته حجمی دارید، پس از پایان آن برای خرید بسته های اینترنت نامحدود اقدام کنید زیرا در زمان خرید همزمان بسته‌های اینترنت نامحدود و حجمی، صرفنظر از تاریخ پایان بسته، ابتدا بسته‌های حجمی و سپس بسته‌های اینترنت نامحدود مصرف می‌شوند .همچنین، تاریخ شروع بسته از زمان خرید درنظر گرفته می‌شود. بنابراین مسئولیت خرید بسته‌های متعدد بر عهده مشترک است.
 • در صورت خرید بسته‌های حجمی و نامحدود به صورت همزمان، سرعت بسته‌ها متفاوت خواهد بود. بدین‌صورت‌ که تا زمانی که مشترک از بسته حجمی استفاده می‌کند سرعت بدون سقف خواهد بود اما در زمان استفاده از بسته نامحدود، سرعت به 512 کیلوبیت تا 8 مگابیت بر ثانیه کاهش می‌یابد.
فیلتر

محدوده قیمت (تومان)

مناسب برای

انواع بسته ها

انتخاب حجم

300 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

140,000 تومان

خرید آنلاین

28,000 تومان

300 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

140,000 تومان

خرید آنلاین

56,000 تومان

300 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

140,000 تومان

خرید آنلاین

84,000 تومان

300 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه 100 با 200 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

140,000 تومان

خرید آنلاین

105,000 تومان

150 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

75,000 تومان

خرید آنلاین

56,250 تومان

150 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

75,000 تومان

خرید آنلاین

45,000 تومان

150 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

75,000 تومان

خرید آنلاین

30,000 تومان

150 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 50 با 100 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

75,000 تومان

خرید آنلاین

15,000 تومان

75 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

40,000 تومان

خرید آنلاین

24,000 تومان

75 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

40,000 تومان

خرید آنلاین

30,000 تومان

75 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

40,000 تومان

خرید آنلاین

16,000 تومان

75 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 25 با 50 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

40,000 تومان

خرید آنلاین

8,000 تومان

33 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,500 تومان

خرید آنلاین

15,375 تومان

33 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,500 تومان

خرید آنلاین

12,300 تومان

33 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,500 تومان

خرید آنلاین

4,100 تومان

33 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهانه 11 با 22 گیگا بایتی (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

20,500 تومان

خرید آنلاین

8,200 تومان

3000 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سالانه 1000+2000 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

800,000 تومان

1800 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سالانه 600+1200 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

510,000 تومان

1440 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 720 با 720(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*5

 

خرید آنلاین

855,000 تومان

900 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سالانه 300+600 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

315,000 تومان

720 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 360 با 360(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*4

 

خرید آنلاین

495,000 تومان

600 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سالانه 200+400 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

235,000 تومان

360 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 180 با 180(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*3

 

خرید آنلاین

277,000 تومان

300 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سالانه 100+200 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

140,000 تومان

240 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 120 با 120(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*2

 

خرید آنلاین

202,500 تومان

150 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سالانه 50+100 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

85,000 تومان

120 گیگابایت سالانه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سالیانه ماهه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*6*1

 

خرید آنلاین

114,500 تومان

1800 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 600+1200 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

500,000 تومان

960 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 480 با 480 (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*8

 

خرید آنلاین

595,000 تومان

900 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 300+600 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

305,000 تومان

720 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 360 با 360 (2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*7

 

خرید آنلاین

460,000 تومان

600 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 200+400 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

225,000 تومان

480 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 240 با 240(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*6

 

خرید آنلاین

319,000 تومان

360 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 180 با 180(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*5

 

خرید آنلاین

247,000 تومان

300 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 100+200 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

130,000 تومان

240 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 120 با 120(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*4

 

خرید آنلاین

175,000 تومان

180 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 90 با 90(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*3

 

خرید آنلاین

149,000 تومان

150 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 50+100 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

75,000 تومان

120 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*2

 

خرید آنلاین

99,500 تومان

75 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 25+50 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

45,000 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته شش ماهه 20+40 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

40,000 تومان

60 گیگابایت شش ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته شش ماهه 30 با 30(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*5*1

 

خرید آنلاین

65,000 تومان

900 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 300+600 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

300,000 تومان

600 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 200+400 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

220,000 تومان

480 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 240 با 240(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*8

 

خرید آنلاین

292,000 تومان

360 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 180 با 180(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*7

 

خرید آنلاین

227,000 تومان

300 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 100+200 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

125,000 تومان

240 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 120 با 120(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*6

 

خرید آنلاین

160,000 تومان

150 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 50+100 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

70,000 تومان

120 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*5

 

خرید آنلاین

86,500 تومان

80 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 40 با 40(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*4

 

خرید آنلاین

65,500 تومان

75 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 25+50 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

40,000 تومان

60 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 20+40 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

35,000 تومان

60 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 30 با 30(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*3

 

خرید آنلاین

56,500 تومان

48 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 24 با 24(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*2

 

خرید آنلاین

50,500 تومان

45 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 15+30 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

36 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته سه ماهه 18 با 18(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*4*1

 

خرید آنلاین

42,500 تومان

33 گیگابایت سه ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته سه ماهه 11+22 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

25,500 تومان

300 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 100+200 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

120,000 تومان

200 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 100 با 100(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*10

 

خرید آنلاین

110,000 تومان

150 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 50+100 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

65,000 تومان

120 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 60 با 60(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*9

 

خرید آنلاین

75,000 تومان

80 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 40 با 40(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*8

 

خرید آنلاین

57,000 تومان

75 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 25+50 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

35,000 تومان

60 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 30 با 30(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*7

 

خرید آنلاین

49,000 تومان

60 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 20+40 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

50 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - ماهیانه 50 گیگابایت (2 تا 7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*11#

 

خرید آنلاین

10,000 تومان

50 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - ماهیانه 50 گیگابایت (2 تا 7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

10,000 تومان

45 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 15+30 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

25,000 تومان

44 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 22با 22(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*6

 

خرید آنلاین

41,500 تومان

36 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 18 با 18(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*5

 

خرید آنلاین

37,000 تومان

33 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 11+22 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

20,500 تومان

28 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 14 با 14(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*4

 

خرید آنلاین

32,000 تومان

27 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 9+18 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

19,000 تومان

21 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 7+14 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

17,000 تومان

20 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 10 با 10(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*3

 

خرید آنلاین

26,500 تومان

16 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 8 با 8(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*2

 

خرید آنلاین

23,500 تومان

15 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته ماهیانه 5+10 (2-7 صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

15,000 تومان

12 گیگابایت یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته ماهیانه 6 با 6(2-7صبح)

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*3*1

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - سرعت 1 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - سرعت تا 512 کیلوبیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

15,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - سرعت تا 512 کیلوبیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

15,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - سرعت 4 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - سرعت 2 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

24,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - سرعت 4 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

30,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - سرعت 2 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

24,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - سرعت 1 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

20,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان دائمی - بسته نامحدود ماهانه سرعت تا 8 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

40,000 تومان

بسته نامحدود یک ماهه

ویژه مشترکان اعتباری - بسته نامحدود ماهانه سرعت تا 8 مگابیت بر ثانیه

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

40,000 تومان

8 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان دائمی - بسته هفتگی 8 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

19,000 تومان

8 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 8 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*4#

 

خرید آنلاین

19,000 تومان

6 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 6 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*3#

 

خرید آنلاین

15,000 تومان

6 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان دائمی - بسته هفتگی 6 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

15,000 تومان

4 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان دائمی - بسته هفتگی 4 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

 

خرید آنلاین

11,000 تومان

4 گیگابایت هفتگی

ویژه مشترکان اعتباری - بسته هفتگی 4 گیگابایت

پوشش شبکه

TD-LTE

خرید با کد دستوری

*555*8*2*2#

 

خرید آنلاین

11,000 تومان