پرداخت آنلاین قبض سیم‌کارت دائمی

در این پورتال فقط با چند کلیک می‌توانید صورتحساب سیم‌کارت دائمی خود را پرداخت کنید.

متاسفانه خطای پیش بینی نشده ای رخ داد !

خطای ریکپچا! دوباره امتحان کنید.

متاسفانه در حال حاضر سیستم پاسخگو نمی باشد. لطفا بعدا دوباره امتحان کنید.

شماره وارد شده،سیم کارت دائمی ایرانسل نیست!

شماره وارد شده معتبر نیست!

  • برای دریافت کد شناسه باید شماره تلفن همراه خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 2121 ارسال کنید.

متاسفانه خطای پیش بینی نشده ای رخ داد !

خطای ریکپچا! دوباره امتحان کنید.

متاسفانه در حال حاضر سیستم پاسخگو نمی باشد. لطفا بعدا دوباره امتحان کنید.

کد شناسه وارد شده صحیح نیست.

  • برای دریافت شناسه قبض و پرداخت باید شماره تلفن همراه خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 2121 ارسال کنید .

متاسفانه خطای پیش بینی نشده ای رخ داد !

خطای ریکپچا! دوباره امتحان کنید.

مبلغ قبض شما صفر می باشد.

متاسفانه در حال حاضر سیستم پاسخگو نمی باشد. لطفا بعدا دوباره امتحان کنید.

شناسه قبض و یا پرداخت وارد شده صحیح نیست

بخشی از مبلغ صورتحساب پیش از این پرداخت شده است، لطفا جهت تکمیل پرداخت از روش «پرداخت با کد شناسه» استفاده کنید.

بازگشت

متاسفانه خطای پیش بینی نشده ای رخ داد !

مقدار وارد شده نا معتبر است !

متاسفانه در حال حاضر پاسخگو نیست. لطفا بعدا دوباره امتحان کنید.

تایید پرداخت صورت حساب بازگشت

متاسفانه خطای پیش بینی نشده ای رخ داد !

مقدار وارد شده نا معتبر است !

متاسفانه در حال حاضر پاسخگو نیست. لطفا بعدا دوباره امتحان کنید.